Jornahuys Warga (under construction)

Het Jornahuys tussen Warga en Wartena nabij Warstiens.

 

nog verder uitbreiden

Kleurenfoto’s van Ida Jorna-Galema  (afstamming Jorna nog niet bekend)

 

 

Er mag worden aangenomen dat de familienaam “Jorna” is ontstaan rond het Jornahuystermeer bij Warga . Er waren daar 2 pleatsen (boerderijen).

Er bestaan meerdere families “Jorna” . Mogelijk als direct nageslacht van de oorspronkelijke familie of door nieuwe naams-aanname in 1811. Mogelijk is de familienaam “Jurna” een afgeleide van de oorspronkelijk familienaam “Jorna”
(verder uitzoeken)

Drooglegging Jornahuystermeer
Een gedeelte van het Jornahuystermeer  werd in 1634 drooggemalen en daarna Jornahuystermeerpolder genoemd.

Op de oostelijke rand van de Lytse Mar of Jornahuistermeerpolder, langs de Wartensterdyk, ligt deze gedenk- en grafsteen uit 1623 van Wybren Franz van Jornahuys, initiatiefnemer van de droogmaking. Foto Overland

 

 

Op de grafsteen wordt Wibren Fransz van Jornahuys (1537-1623) genoemd. Hij was de initiatief nemer van de (gedeeltelijke ?) drooglegging van het Jornahuystermeer .
Mogelijk was hij begin 17e eeuw de bewoner van het Jornahuys nabij Warstiens als vooraanstaand man (grietman ?).

 

De grafsteen werd omgekeerd aangetroffen voor het openbaar toilet bij de brug in Warga in de omgeving van de Jorna stamboerderij “It Jornahuys”. De steen is afkomstig uit de NH kerk in Warga en door “Plaatselijk Belang” van verdere sloop gered.
Op de steen zijn meerdere symbolische afbeeldingen aangebracht. Naast de grote afbeelding in het midden nog 4 afbeeldingen op de vier hoeken van de steen. Zij zouden de vier fasen van het leven voorstellen.  (meer foto’s volgen nog)

 

Steenhouwerij Jorna

Aan de Hollanderdijk achter het NS station in Leeuwarden hadden de gebr. Jorna een steenhouwerij . Wie deze gebroeders waren is nog onbekend .
Een dochter uit die familie Veronica (Vronie) Jorna , trouwde met Nicolaas Boekema (broer van mijn oma Anna Boekema). Hij had aan de stille kant van de Nieuwstad (achter de Waag)  een luxe dames manufacturen zaak.