Links en bronnen

Genealogie Links :

Tresoar Leeuwarden Provinciaal Rijks Archief en Beeldbank HCL Leeuwarden
Historisch Centrum Leeuwarden met Beeldbank
De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
HISGIS Fryslân Historisch geografische database voor Friesland
Alle Friezendie geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie FryslΓΆn, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw.

11 en 30 Canon van de Friesche geschiedenis
Stinsenboek Overzicht van de Stinsen en States in Friesland
Leeuwarden OldeGalileën Een leuke site over de wijk OldeGalileën in Leeuwarden
Groeten uit Leeuwarden Website over het Leeuwarden van nu en toen

Stamboom Groenewoud – Jaarsma door Johan Groenewoud – Balk
Langs de Luts Een uitgebreide site over Balk met een mooie pagina over Eigen Haard door Johan Groenewoud – Balk
Eigen Haard Leuke pagina over Eigen Haard in Balk van Johan Groenewoud – Balk
Stamboom Jaarsma Parenteel van Gerbrand Sibolds (blad 3/3) door dhr. Tim L. Kroonenman – Zwolle
Boekema State Een uitgebreide site over de verschillende geslachten Boekema door dhr. Cor Boekema in Canada
Meindert Informatie over meerdere families in Friesland door Meindert van der Meulen – Bussum
Ben Sinnema   Veel info over de families Sinnema uit Friesland door dhr. Ben Sinnema – Zevenbergen
Het Hooghiem     website over de familie  Hooghiemstra met bijzonder veel informatie
Hettinga Stichting  website over de familie Hettinga
Families Galema en Galama

Skûthûs in Warten De historische scheepswerf van Hessel Bôtes van der Kolk (1768-1855) uit 1770 heeft tegenwoordig een horecabestemming in Wartena..
Zie Geschiedenis Skuthus  door mevr. Ida de Greeff – van der Kolk

Aldfear Hét gratis stamboomprogramma
DFT Dynamic Family Tree programma (niet meer in gebruik)

Met speciale dank aan :

Dhr. S.J.Schaafsma uit Wolvega / Leeuwarden die samen met dhr. H. de Jonge onderzoek deed naar “De Koning van Wartena”.
Neef Wil Jongma uit Wolvega voor zijn informatie en zijn CD met een grote verzameling familiefoto’s en andere familiedocumenten.
Neef Johan Groenewoud uit Balk voor zijn uitgebreide website over de familie Jaarsma – Groenewoud en over Eigen Haard in Balk.
Mevr. Ida de Greeff – van der Kolk uit Putten (Gld) die een grondig onderzoek deed naar de geschiedenis van de “Helling”  en zijn bewoners in Wartena.

Andere bronnen :

“Lolcke Gerrits, Koning van Wartena” door S.J. Schaafsma (Wolvega / Leeuwarden) Gens Nostra april/mei 1993 pagina 286-292
“Frisia Catholica III” door Henk Aukes 1941 (in mijn bezit)
“Leeuwarden door de eeuwen heen” door Mr.J.Algera 1935 (in mijn bezit)
Genealogisch map Bruinsma 1929 (aanwezig bij Tresoar / kopie in mijn bezit)
“Andringaboek” Deel 1, 2 en 3  1983 / 1996 / 2016 Uitgave Andringa Stichting
m.m.v. Ype Brouwers  (in mijn bezit)
“Andringa Staach Nijs” Familiekrantje van de Andringa Stichting
“Uit mijn dagboek” Memoires van Frida Andringa over haar oorlogservaringen en haar roeping als vroedvrouw
“Van Vitus tot Titus”  500 jaar katholiek leven in Leeuwarden. (in mijn bezit)
” ’t Havenpypke”  Dorpsblad van Wijtgaard
“Gleskegnuvend” troch Wytgaerd. Fotoboek van Henk Nota (in mijn bezit)
Scheepstimmerwerf De Helling, Wartena .  Mevr. Ida de Greeff – van der Kolk
“Familieboek IJsselmuiden” door Piet Postma in Franeker.
“14 generaties boeren”, Familieboek “van der Werf”  door Bonny van der Werf in Groningen.
“Van winkelnering tot wereldmerk” Douwe Egberts Jubileum uitgave 1753-1987 door P.R. van der Zee.

Rouw-, trouw- en geboortekaarten en advertenties en veel mondelinge informatie van familieleden.
Diverse artikelen in Wikipedia.