Langemarktstraat

Een andere Boekema tak

De bekende Leeuwarder familie Boekema is een andere tak van het oorspronkelijke geslacht Boekema (Buccama) uit Wartena / Swichum. Via Tette Hendriks Langhout (1804-1860) uit Oldeboorn, die in 1829 met Antje Hessels van der Kolk (1806-1888) trouwde, stamt deze tak via de vrouwelijke lijn (niets minder van belang) ook af van Lolcke Gerrits alias “De Koning van Wartena”.

Jan Durks Boekema (1872-1956), een jongere halfbroer van Petrus Dirk Boekema (1847-1906), erfde in 1928 het beurtschip van zijn andere halfbroer Klaas Durks Boekema (1848-1928) en zette diens beurtvaartdienst Wartena – Leeuwarden voort. Later werd het tevens een busdienst en taxibedrijf op die route.
Hij trouwde in 1899 in Idaarderadeel met Anna Hendrika Langhout (1878-1954). Een van hun kinderen was Tette Boekema (1913-1993) . Hij was cafehouder, beurtschipper en later rondvaartschipper op de Kenau en de Princehof.

Het Wagenplein met de Langemarktstraat. Rechts het poortgebouw dat toegang gaf tot de daarachter gelegen veemarkt.

Deze Boekema tak is in Leeuwarden bekend van het voormalige café Boekema aan de Langemarktstraat  / Wagenplein bij de oude veemarkt in Leeuwarden. Het café was alleen open op vrijdag, de veemarktdag. Naast het café was een grote stal die doorliep tot aan de Willemskade. In deze stal werd op donderdag het vee gestald bestemd voor de markt.  Op vrijdagmorgen vroeg werd het vee onder het Poortgebouw aan het Wagenplein door naar de markt gedreven.
De handel werd vaak in het café beklonken met een stevige borrel en als de boer goede zaken had gedaan had bleef er wel eens “verloren vee”  in de stal staan.
(Deze informatie is afkomstig van dhr. Rondema die boven het Poortgebouw woonde)

Bij de verhuizing van de veemarkt naar de Frieslandhal in 1963 verhuisde ook het café Boekema mee naar de Heliconweg.

De Boekema’s zijn ook bekend van de rondvaartboten ms “Princehof” en “Kenau” waarmee toeristische trips door de provincie werden gemaakt.

Princehof Boekema met bulbsteven Boekema

Rondvaartboot Ms. Princehof zoals zij voorheen vanuit Leeuwarden door Friesland voer. Haar voor binnenwater overbodige bolvormige boeg kwam bij sommigen enigszins arrogantie over.
Tegenwoordig heeft zij als partyschip Werkendam (ZH) als thuishaven.

 

Kenau Tette Boekema met nonnenTette Boekema uit varen met de nonnen van het Bonifatius Hospitaal.

naar boven