De Wetstraat 2

1920 ~ HCL001017277 de Wetstraat

Vanaf 1937 woonden Bôte en Anna in De Wetstraat nr. 2, een zijstraat van de Spanjaarslaan in Leeuwarden. Het eerste kleine huisje na het grote pand op de hoek. Waarschijnlijk na het huwelijk van hun zoon Lucas met Cilia van den Akker die zich op het Noordvliet vestigden en de timmerwinkel overnamen.