Friesland

Friesland speelt in de oorsprong van onze families een belangrijke rol. Hoewel menigeen nu buiten Friesland terecht is gekomen blijft onze oorsprong toch altijd boeien. Vandaar deze eenvoudige pagina over onze veelzijdige provincie. Veel meer over Friesland is te vinden in de Canon 11 en 30

http://www.11en30.nu/

De families van der Kolk en Boekema hebben hun oorsprong in de gemeente Idaarderadeel (Warga – Wartena). De families Andringa en Jorna in de gemeente Leeuwarderadeel-zuid (Oldeboorn – Akkrum – Wijtgaard).
De families Jaarsma en Groenewoud zijn afkomstig uit Hemelumer Oldeferd en Gaasterland.


Deze gemeente-indeling is van voor 1984

 

18.393 reacties op Friesland