Buccama

Van Buccama naar Boekema

Er zijn vele families Boekema in Friesland. De meeste daarvan zijn afkomstig uit de geslachten Bockema / Bockama of Buccama / Buckama. Beide geslachten behoorden tot de oude Friesche land-adel die reeds in de 15 eeuw bekend was. Ook is er verwantschap bekend met het bekende adelijke geslacht Aytta dat in de 15e en 16e eeuw vanuit Friesland veel invloed had in de Nederlanden. Dit geslacht is reeds in de 18e eeuw uitgestorven maar de Aytta State en/of Bockema State zijn nu nog bekende begrippen in Swichum en Wijtgaard onder Leeuwarden. In de stad Leeuwarden werd echter slechts een steeg tussen de Wirdummerdijk en de Weaze naar hem genoemd
De families Boekema hebben zich wijd verspreid in Friesland, o.a dus in Wartena vlakbij hun oorsprong in Swichum.
Aangenomen wordt dat de hierna genoemde Boekema’s afstammen van de Buccama’s uit de 15e eeuw. Deze stamboom moet nog worden uitgezocht.
Voor zover bekend zijn er geen directe banden met Lolcke Gerrits alias de “Koning van Wartena”.

B0-Durk Klazes Boekema (1758-1813) neemt op 22 januari 1812 de naam “Boekema” aan. Onder de naam Buccama was hij al eerder bekend. Hij was arbeider. Hij trouwde in 1797 met Beitske Lolckes (1769-1852).
De naam Lolckes doet een afstamming/verwantschap vermoeden met Lolcke Gerrits. Dit moet nog verder worden uitgezocht.

Durk en Beitske kregen 3 kinderen :

B1-Klaas Durks Boekema (1798-1868) was ook bekend als Klaas Durk Buccama. Hij was boereknecht, landbouwer en melktapper. Op het kerkhof van de protestante kerk in Wartena is zijn graftombe met de naam Buccama te vinden. Hij trouwde in 1821 met Janke Jacobs van der Velde (1798-1859). Van hen is 1 kind bekend :

B11-Durk Klazes Boekema (1822-1903) trouwde in 1846 met Antje Jacobus Kapper (1822-1856)

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren.
B111-Petrus Dirk Boekema (1847-1906) Hij was timmerman. Hij trouwde in 1874 met Sytske Yges Damsma (1850-1919) Zij vestigden zich in Pietersburen aan het Vliet in Leeuwarden.
B112-Klaas Durks Boekema (1848-1928) had een beurtvaartdienst tussen Wartena en Leeuwarden. Hij was niet getrouwd. Na zijn overlijden in 1928 erfden zijn jongere halfbroer Jan Durks Boekema B11.10 en halfzus Janke Durks Boekema B11.11 zijn schip en zetten de beurtvaartdienst voort.
B113
B114
B115 Anne Boekema (1856-1857)
Bij de geboorte van haar vijfde kind Anne stierf Antje Jacobus Kapper in het kraambed in 1856. Baby Anne stierf 9 maanden later in 1857.

In 1863 hertrouwde Durk Klazes Boekema met Trijntje Johannes Kapper (1839-1880) Een volle nicht van zijn overleden eerste vrouw.

Uit dit huwelijk worden nog 6 kinderen geboren  :
B116 Catharina Boekema (1862-1960)  Pikant detail : Catharina is al geboren voordat Durk in 1863 hertrouwde.
B117
B118
B119
B11.10-Jan Durks Boekema (1872-1956) Hij was machinist en zette in 1828 de beurtvaartdienst tussen Wartena en Leeuwarden van zijn overleden halfbroer Klaas (B112) voort. Later had hij een autobusdienst op die route.

B11.11-Janke (Moike) Durks Boekema (1874-1956)

B2-Lolcke Durks Boekema (1800-1831) leefde ongehuwd in Wartena.
B3-Martzens Durks Boekema (1803-1873) leefde ongehuwd in Warga/Wartena