Het DE kofschip model

Het Douwe Egberts kofschip model

Hessel Lolckes (1705-1770), de zoon van Lolcke Gerrits, voer op het kofschip “Lodewijk Wartna”. Een replica van dit kofschip is bewaard gebleven in het Scheepvaart museum in Amsterdam. Het model is ruim een meter lang en gebouwd door  ?   Zie slide show

Bôte Abes (1733-1803) was meester scheepstimmerbaas op De Helling in Wartena en bouwde daar meerdere schepen. Hij was getrouwd met Marijke Hessels, de kleindochter van Lolcke Gerrits. Er was vanouds al een uitgebreide samenwerking tussen hun beide grootvaders.
Eind 18e eeuw liet Egbert Douwes, de stichter van het latere Douwe Egberts concern een kofschip bouwen volgens het bestek van de “Lodewijk Wartna”.

In opdracht van Douwe Egberts koffiebranderij werd in 1949 door dhr. Marchinus de Jonge een replica van het amsterdamse model gebouwd. Het heeft jarenlang gestaan in de hal van het Douwe Egberts hoofdkantoor in Joure.

Bijdrage geleverd door Willem de Jonge, kleinzoon van Marchienus de Jonge. (2015)

Het hierboven afgebeelde Kofschip de “Lodewijk Wartna” is sinds 1919 in bezit van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. In de winter van 1948 / 1949 heeft modelbouwer Marchienus de Jonge, inwonend conciërge, beheerder en restaurateur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, in opdracht van het personeel van Douwe Egberts voor de 80e verjaardag op 12 februari 1949 van Cornelis Johannes de Jong, een replica van dit model gebouwd. Hij deed dit aan de hand van een afbeelding van het uit de tweede helft van de 18e eeuw daterende kofschip “Lodewijk Wartna” uit de catalogus van het Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam. De replica is nog altijd in bezit en staat nog altijd opgesteld bij firma Douwe Egberts te Joure.
Mijn dank aan Elisabeth Spits, Conservator Schepen van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en de medewerkers van de firma Douwe Egberts te Joure voor het natrekken van de gegevens en informatie.

Museum inventarisnummer Scheepvaart Museum Amsterdam
A.0125(20)