Parentelen (under construction)

Een parenteel is een overzicht van het gehele nageslacht (voor zover bekend) van de hoofdpersoon (proband)

Parenteel van Lolcke Gerrits vanaf 1597  De Koning van Wartena.

Parenteel Cath. Wybes – van der Kolk vanaf naamgever 1811

Parenteel Kortrijk – van der Kolk  vanaf 1851  Dokkumer Ee en Noordvliet in Leeuwarden

Parenteel Familie van der Kolk Limburg vanaf 1885   Sittard en Blerick

Parenteel Familie Boekema vanaf 1730

Parenteel Familie Segevits / Silvius ()

Parenteel de Jong / van den Akker / van der Kolk

Parenteel van der Kolk / Ferwerda

Parenteel Andringa Leeuwarden HA

Geslacht  Jorna met afgeleide zijtakken

Parenteel Jornahuysen    oorspronkelijk geslacht  Warga / Wartena
(info Age-Jan Jorna)

Parenteel Jorna vanaf 1739    Wijtgaard

Parenteel Jorna – Boekema    (Bron Genalogie Online)
afstamming van Jornahuysen niet aangetoond

Parenteel  Cortrijck – Kortrijk   Harlingen (Jorna – Galema)
afstamming van Jornahuysen niet aangetoond

 

Onderstaande parentelen  afkomstig van Wil Jongma,  Wolvega

Parenteel Jongma – Jorna vanaf 1772   Leeuwarden

Parenteel Jongma –  de Boer vanaf 1879   Leeuwarden en Huizum

Parenteel de Haan  vanaf 1777

Parenteel de Boer  vanaf 1752

Het onderstaande parenteel is samengesteld door Bonny van der Werf, Groningen

Parenteel Bokke Abes  / van der Werf vanaf 1672