Parentelen

Een parenteel is een overzicht van het gehele nageslacht (voor zover bekend) van de hoofdpersoon (proband)

Parenteel van Lolcke Gerrits vanaf 1597  De Koning van Wartena.

Parenteel Cath. Wybes – van der Kolk vanaf naamgever 1811

Parenteel Kortrijk – van der Kolk  vanaf 1851  Dokkumer Ee en Noordvliet in Leeuwarden

Parenteel Familie van der Kolk Limburg vanaf 1885   Sittard en Blerick

Parenteel Familie Boekema vanaf 1730

Parenteel Jorna – Boekema    (Bron Genalogie Online)

Parenteel Familie Segevits / Silvius ()

Parenteel de Jong / van den Akker / van der Kolk

Parenteel van der Kolk / Ferwerda

Parenteel Andringa Leeuwarden HA

Onderstaande parentelen zijn samengesteld uit gegevens van Wil Jongma uit Wolvega

Parenteel Jorna vanaf 1739    Wijtgaard

Parenteel  Cortrijck – Kortrijk   Harlingen (Jorna – Galema)

Parenteel Jongma – Jorna vanaf 1772   Leeuwarden

Parenteel Jongma –  de Boer vanaf 1879   Leeuwarden en Huizum

Parenteel de Haan  vanaf 1777

Parenteel de Boer  vanaf 1752

 

Het onderstaande parenteel is samengesteld door Bonny van der Werf, Groningen

Parenteel Bokke Abes  / van der Werf vanaf 1672