Naamgevingsakte

Naamgevingsakte voor onze familienaam

Hieronder naamgevingsakte zoals die door Hessel Botes op 27 december 1811 voor zijn familie is ondertekend. Zijn mooie handtekening in schoonschrift met fraaie krullen duidt op een meer dan gemiddelde schoolopleiding van Hessel.

 

Het document is niet goed meer leesbaar, daarom hebben we het voor u uitgetypt.

Voor ons Maire der gemeente van Roordahuizum, Cauton Rauwerd, Arrondisfement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Hessel Botes wonende te Roordahuizum Wartena, heeft verklaard dat hij aanneemt den naam van ‘der Kolk’ voor Familienaam en dat hij heeft twee zonen Wybe, oud tien jaar, Bote oud 7 jaar, vier dochters: Marijke oud dertien jaar Antje oud 5 jaar, Ytje en Dieuwke oud beide een jaar  (Trijntje was in 1811 nog niet geboren)
En heeft deze met ons vertekend den zevenentwintigste december agtienhonderdelf

H.B. van der Kolk (handtekening)

De schuin en dik gedrukte stukken zijn handgeschreven stukken door Hessel Botes van der Kolk.

Het laatste stuk is in modern Nederlands geen kloppende zin meer, daarom worden de feiten hieronder op een rijtje gezet:

Zonen:
Wybe (10 jaar)
Bote (7 jaar)
Dochters:
Marijke (13 jaar)
Antje (5 jaar)
Ytje (1 jaar)
Dieuwke (1 jaar)
Trijntje was in 1811 nog niet geboren .

Onze familienaam is niet geheel kloppend, ‘van der Kolk’ is eigenlijk dubbelop, aangezien ‘der’ een samentrekking is van ‘van de’. Ten tijde van Napoleon was heeft een van onze voorvaderen, Hessel Botes, gekozen voor de familienaam ‘der Kolk’ zoals u kunt lezen in het onderstaande stuk. In het stuk: ‘dat hij aanneemt den naam van ‘der Kolk’ voor familienaam’ zie je dat er waarschijnlijk bij de registratie een fout is gemaakt en de ‘van’ bij de familienaam is gevoegd. Dit is niet geheel zeker, gezien het document wel wordt ondertekend met ‘van der Kolk’

Document afkomstig van Bart van der Kolk.
Folkert.