Home / Thús

Welkom op de website over de Friese familie van der Kolk
en de verwante families   Andringa / Jorna  en  Boekema

Deze website vertelt het verhaal over onze familie “van der Kolk” vanaf onze katholieke stamvader Lolcke Gerrits (1668-1755) alias de “Koning van Wartena”  .
Via zijn achterkleinzoon / familienaamgever Hessel Botes van der Kolk (1768-1855)  kwamen zijn nazaten vanuit Wartena eind 19e eeuw naar de scheepstimmerwerf  “De Helling” aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Zie tekening hierboven.
Van daaruit verspreidde de familie zich over heel Nederland en daarbuiten.
Omdat er binnen de katholieke enclaves in Friesland alleen “katholiek getrouwd” werd zijn er in Friesland meerdere traditioneel RK families en verwantschappen te vinden met Lolcke Gerrits als stamvader.

Lucas van der Kolk en Geziena Kortrijk op zijn scheepstimmerwerf aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Op de achtergrond is de nu nog bestaande manege (rechts) en de Eebuurt aan de overkant zichtbaar.

Hierboven hun hele gezin : Wieger, vader, Bôte, Piet, Truus, moeder, Lucas en Hessel.
Beide foto’s lijken bij dezelfde gelegenheid gemaakt, waarschijnlijk hun 25 jarig huwelijksjubileum in 1906.
Klik op de foto’s voor vergroting

 

Bôte Hessel van der Kolk (1882-1957)
en Anna Catharina Boekema (1884-1958) bij hun huwelijk in 1907.

 

 

 

Deze website wordt steeds verder uitgebreid en vernieuwd. Mijn (achter)neven en nichten zou ik willen aansporen hun familieverhalen en genealogische gegevens te verzamelen om mijn familie archief te completeren ten behoeve van onze kinderen en kleinkinderen.
Een e-mail met opmerkingen en aanvullingen en ook fouten stel ik zeer op prijs.

Bart van der Kolk

Naar boven