Roomsch Katholiek

De katholieken in de schuilkerken in de Lytse Mar

Vanaf de tijd van Lolcke Gerits is de familie Rooms Katholiek geweest. Katholiek trouwde katholiek en van gemengde huwelijken was geen sprake.  De eigenzinnige Lolcke Gerrits kwam regelmatig in conflict met de protestante overheid van die tijd.
Het was een kleine katholieke gemeenschap daar in Wartena die zich  in de moeilijke tijd na de reformatie moest behelpen met schuilkerken in boerenschuren in de Lytse Mar tussen Wartena en Warga.

In de nieuwe grondwet van Thorbeke in 1848 werd er meer godsdienstvrijheid toegestaan. In 1862 werd na veel bedel- en lobbywerk bij de bisschop in Utrecht de nieuwe parochiekerk St. Martinus in Warga in gebruik genomen. Ook in de parochie werden er stuivers en dubbeltjes verzameld na een bedelpreek van de bouwpastoor.
Het is een eenvoudige rooms-katholieke kerk , gewijd aan de H. Martinus van Tours, werd gebouwd in de jaren 1860-1862 in Neo-gotische stijl. Het ontwerp van de kruiskerk is van architect H.J. Wennekers, broer van de bouwpastoor.

Katholiek op  De Helling aan de Dokkumer Ee

Op de Helling aan de Dokkumer Ee heeft zich een traditioneel katholiek familieleven afgespeeld met geboortes, huwelijken en sterfgevallen. Het rijke roomsche leven maar niet royaal  in financiële zin.  Wie weet daar meer van ?
De oude St. Dominicuskerk in de Speelmanstraat was hun parochiekerk. In 1937 werd die vervangen door de nieuwe aan de Harlingerstraatweg.
In 1882 werd de nieuwe  St. Bonifatiuskerk ingewijd als parochiekerk voor het centrum van Leeuwarden en het Vliet.

 

Links de oude St. Dominicus kerk aan de Speelmanstraat  in 1923.

 

De nieuwe Dominicuskerk in 1937 bijna klaar. Parochie kerk voor Leeuwarden West met bijzondere glas in lood ramen en het middeleeuwse beeld “Maria van Leeuwarden” .


Daaronder de St. Jan de Dooper kerk aan de Huizumerlaan met Lagere school en de Bewaarschool o.l.v. de nonnen in Huizum.

naar boven