Parentelen

Een parenteel is een overzicht van het gehele nageslacht (voor zover bekend) van de hoofdpersoon (proband)

Parenteel van Lolcke Gerrits vanaf 1597  De Koning van Wartena.

Parenteel van der Kolk – Wybes vanaf naamgever 1811

Parenteel van der Kolk – Kortrijk vanaf 1851  Dokkumer Ee en Noordvliet in Leeuwarden

Parenteel Familie van der Kolk Limburg vanaf 1885   Sittard en Blerick

Parenteel Familie Boekema vanaf 1730

Parenteel Jorna – Boekema    (Bron Genalogie Online)

Parenteel Familie Segevits / Silvius ()

Parenteel de Jong / van den Akker / van der Kolk

Onderstaande parentelen zijn samengesteld uit gegevens van Wil Jongma uit Wolvega

Parenteel Jorna vanaf 1739    Wijtgaard

Parenteel  Cortrijck – Jorna – Galema   Harlingen

Parenteel Jongma – Jorna vanaf 1772   Leeuwarden

Parenteel Jongma –  de Boer vanaf 1879   Leeuwarden en Huizum

Parenteel de Haan  vanaf 1777

Parenteel de Boer  vanaf 1752

 

Het onderstaande parenteel is samengesteld door Bonny van der Werf, Groningen

Parenteel Bokke Abes  / van der Werf vanaf 1672