>
V
VI
VII
VIII
IX
Bocke A.
*±1672 Warga
†16-10-1756 Wartena
X
Mayke R.
*1670
†1708
Abe B.(B.)
*05-11-1699 Warga
†<1749
X 15-11-1722 Warga
Ydje F.
†05-11-1763 Wartena
Bôte A.
*13-03-1733 Warga
†10-07-1803 Wartena
X 08-01-1764 Warga
Lolcke G. Koning van Wartena
*±1668 Wartena
†30-08-1755 Wartena
X 1691 Warga
Anna G.
*1672 Wartena
†30-08-1766 Wartena
Hessel L.
*08-09-1705 Wartena
†08-09-1770 Warga
X 22-01-1730 Warstiens
Adriaantje A.
*04-09-1712 Warga
†23-07-1786 Warga
Marijke H.
*03-10-1735 Wartena
†07-03-1811 Wartena
Hessel B. van der Kolk
*21-09-1768 Wartena
†14-12-1855 Warga
X 12-11-1797
Catharina W.
*25-10-1770 Dronrijp
†18-10-1813 Warstiens
Bôte H. van der Kolk
*06-09-1804 Wartena
†24-10-1866 Leeuwarden
16 ♂
Bôte Hessels van der Kolk
leeftijd: 62 jaar
*06-09-1804 Wartena
24-10-1866 Leeuwarden
huwelijk 24-04-1842 in Idaarderadeel met
Hinke Lucas Sinnema
leeftijd: 74 jaar
*21-12-1819 Warga
30-05-1894 Leeuwarden
32 ♂
Hessel Bôtes van der Kolk
leeftijd: 87 jaar
*21-09-1768 Wartena
14-12-1855 Warga
huwelijk 12-11-1797 met
Catharina Wybes (Trijntje)
leeftijd: 42 jaar
*25-10-1770 Dronrijp
18-10-1813 Warstiens
64 ♂
Bôte Abes
leeftijd: 70 jaar
*13-03-1733 Warga
10-07-1803 Wartena
huwelijk 08-01-1764 in Warga met
Marijke Hessels
leeftijd: 75 jaar
*03-10-1735 Wartena
07-03-1811 Wartena
128 ♂
Abe Botes (Bockes)
leeftijd: < 50 jaar
*05-11-1699 Warga
<1749
huwelijk 15-11-1722 in Warga met
Ydje Feddes
05-11-1763 Wartena
256 ♂
Bocke Abes
leeftijd: ± 84 jaar
*±1672 Warga
16-10-1756 Wartena
relaties:
(1) huwelijk met
Mayke Ryckerts (Marijke)
leeftijd: 37 of 38 jaar
*1670
1708
(2) huwelijk <06-04-1710 met
Anske Gosse
leeftijd: > 60 jaar
*1675
>1735
257 ♀
Mayke Ryckerts (Marijke)
leeftijd: 37 of 38 jaar
*1670
1708
huwelijk met
Bocke Abes
leeftijd: ± 84 jaar
*±1672 Warga
16-10-1756 Wartena
129 ♀
Ydje Feddes
05-11-1763 Wartena
huwelijk 15-11-1722 in Warga met
Abe Botes (Bockes)
leeftijd: < 50 jaar
*05-11-1699 Warga
<1749
65 ♀
Marijke Hessels
leeftijd: 75 jaar
*03-10-1735 Wartena
07-03-1811 Wartena
huwelijk 08-01-1764 in Warga met
Bôte Abes
leeftijd: 70 jaar
*13-03-1733 Warga
10-07-1803 Wartena
130 ♂
Hessel Lolckes
leeftijd: 65 jaar
*08-09-1705 Wartena
08-09-1770 Warga
huwelijk 22-01-1730 in Warstiens met
Adriaantje Ages
leeftijd: 73 jaar
*04-09-1712 Warga
23-07-1786 Warga
260 ♂
Lolcke Gerrits Koning van Wartena
leeftijd: ± 87 jaar
*±1668 Wartena
30-08-1755 Wartena
huwelijk 1691 in Warga met
Anna Gosses
leeftijd: 93 of 94 jaar
*1672 Wartena
30-08-1766 Wartena
261 ♀
Anna Gosses
leeftijd: 93 of 94 jaar
*1672 Wartena
30-08-1766 Wartena
huwelijk 1691 in Warga met
Lolcke Gerrits Koning van Wartena
leeftijd: ± 87 jaar
*±1668 Wartena
30-08-1755 Wartena
131 ♀
Adriaantje Ages
leeftijd: 73 jaar
*04-09-1712 Warga
23-07-1786 Warga
huwelijk 22-01-1730 in Warstiens met
Hessel Lolckes
leeftijd: 65 jaar
*08-09-1705 Wartena
08-09-1770 Warga
33 ♀
Catharina Wybes (Trijntje)
leeftijd: 42 jaar
*25-10-1770 Dronrijp
18-10-1813 Warstiens
huwelijk 12-11-1797 met
Hessel Bôtes van der Kolk
leeftijd: 87 jaar
*21-09-1768 Wartena
14-12-1855 Warga