>
V
VI
VII
VIII
IX
Sybren F. Jorna
*19-08-1739 Warga
†1800 Huizum
X 07-04-1771 Wijtgaard
Doetje A.
*13-10-1748 Wijtgaard
†1784
Floris S. Jorna
*05-10-1774 Wijtgaard
†01-05-1830 Wijtgaard
X 16-05-1802
Sjoukje S. Van der Weide
*06-07-1783 Bozum
†24-07-1845 Wirdum
Abe F. Jorna
*23-10-1823 Wijtgaard
†27-10-1903 Wijtgaard
28 ♂
Abe Floris Jorna
leeftijd: 80 jaar
*23-10-1823 Wijtgaard
27-10-1903 Wijtgaard
huwelijk 15-11-1849 in Wirdum met
Boukje Jans (Baye) Houben
leeftijd: 47 jaar
*29-12-1826 Oosterwierum
18-01-1874 Wijtgaard
56 ♂
Floris Sybrens Jorna
leeftijd: 55 jaar
*05-10-1774 Wijtgaard
01-05-1830 Wijtgaard
huwelijk 16-05-1802 met
Sjoukje Sjoukes Van der Weide
leeftijd: 62 jaar
*06-07-1783 Bozum
24-07-1845 Wirdum
112 ♂
Sybren Floris Jorna
leeftijd: 60 of 61 jaar
*19-08-1739 Warga
1800 Huizum
relaties:
(1) huwelijk 24-05-1768 met
Elizabeth Joukes
leeftijd: 30 of 31 jaar
*1740 Deersum
1771
(2) huwelijk 07-04-1771 in Wijtgaard met
Doetje Abes
leeftijd: 35 of 36 jaar
*13-10-1748 Wijtgaard
1784
(3) huwelijk 23-05-1784 in Wijtgaard met
Rinske Siebrens Andringa
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1748 Goutum
30-01-1823 Leeuwarden
113 ♀
Doetje Abes
leeftijd: 35 of 36 jaar
*13-10-1748 Wijtgaard
1784
huwelijk 07-04-1771 in Wijtgaard met
Sybren Floris Jorna
leeftijd: 60 of 61 jaar
*19-08-1739 Warga
1800 Huizum
57 ♀
Sjoukje Sjoukes Van der Weide
leeftijd: 62 jaar
*06-07-1783 Bozum
24-07-1845 Wirdum
huwelijk 16-05-1802 met
Floris Sybrens Jorna
leeftijd: 55 jaar
*05-10-1774 Wijtgaard
01-05-1830 Wijtgaard