Grietmannen

De oorsprong van de Andringa’s is te vinden in Akkrum en Oldeboorn.

Zie hiervoor

Grietmannen in de Andringa-state