Home / Thús

Welkom op de website over de Friese familie van der Kolk
en de verwante familie Boekema.

Nieuw op deze website zijn de stamboom-pagina’s
Parentelen

Deze website vertelt het verhaal over onze familie “van der Kolk” vanaf onze katholieke stamvader Lolcke Gerrits (1668-1755) alias de “Koning van Wartena”  .
Via zijn achterkleinzoon / familienaamgever Hessel Botes van der Kolk (1768-1855)  kwamen zijn nazaten vanuit Wartena eind 19e eeuw naar de scheepstimmerwerf  “De Helling” aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Van daaruit verspreidde de familie zich over heel Nederland en daarbuiten.

Lucas van der Kolk en Geziena Kortrijk op zijn scheepstimmerwerf aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Op de achtergrond is de nu nog bestaande manege (links) en de Eebuurt aan de overkant zichtbaar.

Hierboven hun hele gezin : Wieger, vader, Bôte, Piet, Truus, moeder, Lucas en Hessel.
Beide foto’s lijken bij dezelfde gelegenheid gemaakt, waarschijnlijk hun 25 jarig huwelijksjubileum in 1906.
Klik op de foto’s voor vergroting

Omdat er binnen de katholieke enclaves in Friesland alleen “katholiek getrouwd” werd zijn er in Friesland meerdere families en verwantschappen te vinden met Lolcke Gerrits als stamvader. Mijn (achter)neven en nichten zou ik willen aansporen hun familieverhalen en genealogische gegevens te verzamelen en vast te leggen in een digitale database en (voor zover om privacy redenen mogelijk)  te publiceren ten behoeve van onze kinderen en kleinkinderen.
Een e-mail met opmerkingen en aanvullingen en ook fouten stel ik zeer op prijs.

Bart van der Kolk   

Deze website wordt momenteel vernieuwd.
Klik hier om naar de oude website te gaan

Naar boven